Epson Receipt Printer


TM-T88IV-(550-x-310)

EPSON TM-T88IV

Superb print speed up to 7.9″ per second

  • Epson TM-T88IV offers 25% faster printing speed of up to 7.9″ per second than its predecessor. Now with 200mm per second print speed, you can increase your business efficiency by reducing customer waiting time and improving customer satisfaction.

 

2 colour printing for logos and graphics

  • You can now print your company logos and even graphics on the receipt roll with the enhanced graphic capability.

 

Improved spill resistance cover yet compact design

  • Epson TM-T88IV small footprint and designed case makes it ideal for all retail and hospitality environments. The robust casing improved spill resistant and added durability to withstand demanding environment.  With the optional bracket, Epson TM-T88IV can be wall mounted to further save space.

 

Ease-of-use features

  • No more hassle with your receipt printer, Epson-TM88IV features easy drop-in paper loading, long-lasting autocutter, full auto status back reporting!
Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1stargray
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Epson Receipt Printer
Product Name
Epson TM-88IV receipt printer
Price
SGD CALL
Product Availability
Available in Stock